Sprzedając lub kupując nieruchomość warto wziąć pod uwagę skorzystanie z usług pośrednika gdyż wiążą się z tym spore korzyści. Przede wszystkim doświadczony pośrednik sprawnie pozyska potencjalnych klientów, pomoże zweryfikować stan prawny nieruchomości, doradzi jak przygotować bezpieczną i profesjonalną umowę przedwstępną oraz zorganizuje obsługę notarialną. Decydując się na skorzystanie z usług biura nieruchomości konieczne jest podpisanie stosownej umowy pośrednictwa, występującej w dwóch podstawowych wariantach:

 

a) umowa na wyłączność – właściciel zobowiązuje się do korzystania z usług wyłącznie jednego pośrednika. Jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana w trakcie obowiązywania umowy, właściciel jest zobowiązany do zapłaty ustalonego z pośrednikiem wynagrodzenia, niezależnie od sposobu w jaki kupujący do niego dotarł. Wynagrodzenie również przysługuje pośrednikowi w sytuacji gdy do sprzedaży doszło już po wygaśnięciu umowy pośrednictwa lecz nabywca został wskazany przez pośrednika jeszcze w trakcie jej obowiązywania.

 

b) umowa otwarta – właściciel w tym przypadku może zawrzeć dowolną ilość umów o pośrednictwo, a wynagrodzenie otrzyma jedynie pośrednik, który faktycznie doprowadził do zbycia nieruchomości.

 

Na polskim rynku nieruchomości zdecydowanie przeważają umowy o charakterze otwartym, większość właścicieli sceptycznie podchodzi do współpracy tylko z jednym pośrednikiem, wychodząc z założenia, że im większa ich liczba tym większe szanse na znalezienie potencjalnych nabywców. Niestety w praktyce często bywa zupełnie na odwrót. Składa się na to kilka czynników z których główną rolę odgrywa kwestia finansowa. W przypadku gdy jedną nieruchomość ma w swojej bazie kilku pośredników, każdy z nich ma świadomość, że wynagrodzenie uzyska tylko jeden z nich, w związku z czym, będą starali się minimalizować poniesione koszty. To niestety negatywnie przekłada się na promowanie samej oferty, a tym samym zmniejsza szansę na znalezienie potencjalnego nabywcy. Ponadto pośrednik mający w swojej bazie zarówno oferty otwarte jak i na wyłączność, siłą rzeczy więcej czasu będzie poświęcał tym drugim, mając pewność, że jego efektywne działanie doprowadzi do finalizacji transakcji. Przy umowach o charakterze otwartym decydującym czynnikiem jest po prostu szczęście a nie profesjonalne przygotowanie pośrednika i jego zaangażowanie.

 

Umowa na wyłączność z reguły zawierana jest na okres od 3 do 12 miesięcy, w zależności od typu nieruchomości, jej stanu oraz położenia jak i ceny. Profesjonalny pośrednik, już na etapie zgłoszenia nieruchomości do sprzedaży, powinien poinformować właściciela o realnych perspektywach finalizacji transakcji w oparciu o aktualne tendencje na lokalnym rynku nieruchomości. Rzetelny pośrednik zawierając umowę na wyłączność zobowiązany jest do pełnego zaangażowania na każdym etapie obrotu zgłoszoną mu nieruchomością, mając na uwadze zaufanie jakim obdarzył go sprzedający.

 

Wbrew powszechnie przyjętej opinii umowa na wyłączność niesie ze sobą wiele korzyści dla sprzedającego. Przede wszystkim pośrednik mający taką ofertę w swojej bazie może bez problemu nawiązać współpracę z innymi biurami, celem szybszego znalezienia nabywcy. Tym samym w znacznym stopniu zwiększa się zasięg osób do których dotrze informacja o ofercie. Ponadto właściciel podpisując umowę na wyłączność ceduje na pośrednika wszelkie kwestie związane z odpowiadaniem na zapytania potencjalnych klientów oraz prezentowaniem nieruchomości, dzięki czemu jest w stanie zaoszczędzić swój cenny czas.